Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

post image

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση και κινητοποίηση των ερευνητών του ΑΠΘ, όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων, στην αξιοποίηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

To αντικείμενο του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

Ένα ποσοστό της ερευνητικής δραστηριότητας (χρηματοδοτούμενης και μη) που παράγεται στο ΑΠΘ παραμένει αναξιοποίητη. Τα υφιστάμενα ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και οι εν εξελίξει έρευνες μπορούν μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών να μετατραπούν σε καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία στη συνέχεια θα προωθηθούν μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) στην αγορά.

Για το σκοπό αυτό, το ΓΜΤ υλοποιεί διήμερα εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις υπηρεσίες του καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ του ΑΠΘ μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση ενός ερευνητικού αποτελέσματος.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε θέματα προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, δημιουργίας spin-off εταιριών και αδειοδότησης (licensing) ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν μέσω βιωματικών εργαλείων σε μεθοδολογίες καινοτομίας και την επιχειρηματική ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο τη σύγκλιση τους με τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.

Δικαιούχοι:

Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ καθώς και Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 

Ημερομηνία διεξαγωγής του εργαστηρίου:

Ημερομηνία

Ώρα

Αριθμός Συμμετεχόντων

Δήλωση Συμμετοχής

05 Μαρτίου -

06 Μαρτίου

10:00 - 14:00

60

Φόρμα Συμμετοχής*

*Το Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο (χειμερινό – εαρινό εξάμηνο).

Πληροφορίες:

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, 2310 994034 - 2310 994021, tto@rc.auth.gr

Χώρος διεξαγωγής:

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) ΑΠΘ (κόκκινο κτίριο), 3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη, Αμφ. III

 

 

 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 5 Μάρτιος, 2019 (All day) έως Τετάρτη, 6 Μάρτιος, 2019 (All day)
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ