Ημερίδα με θέμα: «Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης: Προκλήσεις - Αγκυλώσεις – Προοπτικές»

 «Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης: Προκλήσεις - Αγκυλώσεις – Προοπτικές»

Τέταρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 18.00 στην αίθουσα 112 «Κωνσταντόπουλος» της Νομικής Σχολής

Στην ημερίδα θα μιλήσουν συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επί μακρόν με τα ζητήματα σπουδών και έρευνας στην ανώτατη εκπαίδευση και γνωρίζουν άριστα την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Ειδικότερα θα αναλυθούν θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, τη φοιτητοκεντρική προσέγγιση της εκπαίδευσης, τη σύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας και οικονομίας, την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, τη χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών, τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων, και τη διεθνοποίηση των σπουδών.

Η ημερίδα έχει ως σκοπό να αναδείξει τη σπουδαιότητα των παραπάνω ακαδημαϊκών θεμάτων μέσα από μια ενεργή συζήτηση και μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον του ελληνικού πανεπιστημίου στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 15 Μάιος, 2019 - 18:00
Χώρος: 
Aίθουσα 112 «Κωνσταντόπουλος» της Νομικής Σχολής