Διημερίδα "Πραγματολογικά Μόρια στην Προφορική Επικοινωνία"

Διημερίδα του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για τον προφορικό λόγο και του ερευνητικού προγράμματος "Γλωσσική Διεπίδραση και Ανάλυση Συνομιλίας", διοργανώνει την τρίτη διημερίδα για την ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία στις 24-25 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της εφετινής διημερίδας είναι τα Πραγματολογικά Μόρια στην Προφορική Επικοινωνία.

Στη μελέτη της νεοελληνικής γλώσσας, τα ‘μόρια’ (μικρές άκλιτες λέξεις, π.χ. άραγεαφούδακιόλαςμπαναόχι) βγήκαν από την αφάνεια ήδη από τη δεκαετία του 1950 με τη Νεοελληνική Σύνταξι (της δημοτικής) του Αχ. Τζάρτζανου, όπου είναι άμεσα αναγνωρίσιμη η πολυλειτουργικότητα και η ανομοιογένειά τους ως προς τη γραμματική κατηγορία (σύνδεσμοι, επιρρήματα, επιφωνήματα, προθέσεις). Η σύγχρονη γλωσσολογική έρευνα ανέδειξε διαγλωσσικά πλήθος στοιχείων με παρόμοια χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την απουσία (ή υποχώρηση) αναφορικής σημασίας τους προς όφελος διεπιδραστικών, δομικών-οργανωτικών κ.ά. λειτουργιών.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 24 Ιούνιος, 2019 (All day) έως Τρίτη, 25 Ιούνιος, 2019 (All day)
Χώρος: 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ