Διεθνές Συνέδριο "Αθανάσιος Αλεξανδρείας και Ιλάριος Πικταβίου: Μεταξύ Ανατολής και Δύσης"

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 5 Νοέμβριος, 2019 - 10:00 έως Πέμπτη, 7 Νοέμβριος, 2019 - 13:00
Χώρος: 
Αμφιθέατρο ΠΙΠΜ (Ι. Πατριαρχική Μονή Βλατάδων) και Δ΄ Αμφιθέατρο Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Ιερά Πατριαρχική Μονή Βλατάδων - Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών / Université de Strassbourg (Théologie catholique - Théologie protestante)