Τριάντα χρόνια ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα

post image
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος, 2020 - 11:00 έως 18:00
Χώρος: 
Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε., Αίθουσα 319
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας