Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογών Πυρηνικής Φυσικής στη Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ιατρική, Μηχανική και Περιβάλλον

 

RAP2020 Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογών Πυρηνικής Φυσικής στη Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ιατρική, Μηχανική και Περιβάλλον

RAP2020 International Conference on Radiation Applications

1-5 June 2020, Thessaloniki, Greece (KEDEA building)

http://www.rap-conference.org/20/

Πληροφορίες: Αναπλ. Καθηγ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, anta@physics.auth.gr

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 1 Ιούνιος, 2020 (All day) έως Παρασκευή, 5 Ιούνιος, 2020 (All day)
Χώρος: 
ΚΕ.Δ.Ε.Α. ΑΠΘ