Ημερίδα με θέμα: «Γεωργικά Φάρμακα: Χρήση και Κατάχρηση» (Αναβάλλεται)

Η Ημερίδα αναβάλλεται, θα υπάρξει ενημέρωση εκ νέου για την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Το Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος Γεωπονίας και το  Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής του ΑΠΘ (ΚΕΑΓΡΟ ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, από τις 12.00 έως τις 18.00

Τα θέματα της ασφαλούς χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές και της συνταγογράφησης,
της διακίνησης και χρήσης παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τις σημαντικές οικονομικές συνέπειες και το περιβαλλοντικό κόστος, της διαχείρισης των κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων  και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν, καθώς και της παρουσίας υπολειμμάτων στα αγροτικά προϊόντα και της ασφάλειας του καταναλωτή, απασχολούν σοβαρά τόσο τους απασχολούμενους στη γεωργική παραγωγή και στον αγροδιατροφικό τομέα όσο και την ευρύτερη κοινωνία.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 4 Μάρτιος, 2020 - 12:00 έως 18:00
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, ΚΕΔΕΑ, (3ης Σεπτεμβρίου)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: