Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: "Ο άλλος στις διάφορες θρησκείες"

Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου και έχει ως στόχευση την ανάδειξη της διαφορετικότητας στην προοπτική της ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετικές πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις στον ίδιο χώρο.

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 16 Οκτώβριος, 2012 - 09:00
Χώρος: 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ (Αμφιθέατρο)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συμβούλιο της Ευρώπης, Δήμος Θεσσαλονίκης