1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την τυποποίηση τα ...

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την τυποποίηση τα Πρότυτα και την Ποιότητα

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 11 Νοέμβριος, 2004 - 02:00 έως Σάββατο, 13 Νοέμβριος, 2004 - 02:00
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ