Η Εφαρμογή της οδηγίας 60/2000 για τα νερά στ...

Η Εφαρμογή της οδηγίας 60/2000 για τα νερά στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 11 Νοέμβριος, 2004 - 02:00 έως Σάββατο, 13 Νοέμβριος, 2004 - 02:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ