Δικτυώσεις στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 24 Σεπτέμβριος, 2004 - 03:00 έως Σάββατο, 25 Σεπτέμβριος, 2004 - 03:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00