Δικτυώσεις στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων...

Δικτυώσεις στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 24 Σεπτέμβριος, 2004 - 03:00 έως Σάββατο, 25 Σεπτέμβριος, 2004 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ