Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής - Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας

Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής - Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 19 Νοέμβριος, 2004 - 02:00 έως Κυριακή, 21 Νοέμβριος, 2004 - 02:00
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ