Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικ...

Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 1 Μάιος, 2002 - 03:00 έως Παρασκευή, 31 Μάιος, 2002 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ