14ο Εθνικό Συνέδριο με θέμα: Η Επιχειρησιακή ...

14ο Εθνικό Συνέδριο με θέμα: Η Επιχειρησιακή Έρευνα στην Υπηρεσία της Περιφεριακής Ανάπτυξης

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 1 Νοέμβριος, 2001 - 02:00 έως Σάββατο, 3 Νοέμβριος, 2001 - 02:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ