...

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 21 Αύγουστος, 2001 - 03:00 έως Σάββατο, 25 Αύγουστος, 2001 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ