16ο Διεπιστημονικό Συνέδριο: εγκέφαλος και κο...

16ο Διεπιστημονικό Συνέδριο: εγκέφαλος και κοινωνία: υγεία, εκπαίδευση, τέχνη και τεχνολογία

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 19 Οκτώβριος, 2001 - 03:00 έως Κυριακή, 21 Οκτώβριος, 2001 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ