5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Διδακτική των Μαθηματ...

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 12 Οκτώβριος, 2001 - 03:00 έως Κυριακή, 14 Οκτώβριος, 2001 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ