Ζ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Οι γλώσσες της...

Ζ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Οι γλώσσες της γλώσσας

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 5 Οκτώβριος, 2001 - 03:00 έως Σάββατο, 6 Οκτώβριος, 2001 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ