6ο Συνέδριο με Θέμα: Ο Ελληνισμός της Μ.Ασίας...

6ο Συνέδριο με Θέμα: Ο Ελληνισμός της Μ.Ασίας

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 24 Νοέμβριος, 2000 - 02:00 έως Κυριακή, 26 Νοέμβριος, 2000 - 02:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ