8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημο...

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 23 Οκτώβριος, 2000 - 03:00 έως Τετάρτη, 25 Οκτώβριος, 2000 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ