2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξ...

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 12 Οκτώβριος, 2000 - 03:00 έως Σάββατο, 14 Οκτώβριος, 2000 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ