6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Γλώσσες και γλώσσες....

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Γλώσσες και γλώσσες.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 15 Μάιος, 2000 - 03:00 έως Τρίτη, 16 Μάιος, 2000 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ