1ο Βαλκανικό Συνέδριο: Η Φυσική στον Πολιτισμ...

1ο Βαλκανικό Συνέδριο: Η Φυσική στον Πολιτισμό - Physics in Culture (PinC): The Solid State Physics in the Study of the Cultural Heritage.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 28 Οκτώβριος, 1999 - 03:00 έως Σάββατο, 30 Οκτώβριος, 1999 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ