Πληροφορική-Επικοινωνιακή Τεχνολογία και γλωσ...

Πληροφορική-Επικοινωνιακή Τεχνολογία και γλωσσική αγωγή:η διεθνής εμπειρία.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 23 Οκτώβριος, 1999 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ