Τεχνολογική ημερίδα: Υλικά-Διεργασίες-Μετρολο...

Τεχνολογική ημερίδα: Υλικά-Διεργασίες-Μετρολογία και νέες Τεχνολογίες: Δραστηριότητες, Προοπτικές, Ανθρώπινο δυναμικό και Αναγκαιότητες των Παραγωγικών Φορέων στην Ελλάδα.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 22 Οκτώβριος, 1999 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ