Θερινό σχολείο: Advanced Materials for Indust...

Θερινό σχολείο: Advanced Materials for Industrial Applications.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Κυριακή, 20 Ιούνιος, 1999 - 03:00 έως Κυριακή, 27 Ιούνιος, 1999 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ