Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο:Γλώσσα και μεταρρυθμίσ...

Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο:Γλώσσα και μεταρρυθμίσεις, αφιερωμένο στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Κυριακή, 6 Ιούνιος, 1999 - 03:00 έως Τρίτη, 8 Ιούνιος, 1999 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ