Διεθνές forum: Η Ευρωπαϊκή και Συγκριτική Διάσταση της Νομικής Διδασκαλίας στην Ευρώπη.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 14 Μάιος, 1999 - 03:00 έως Κυριακή, 16 Μάιος, 1999 - 03:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00