Διεθνές forum: Η Ευρωπαϊκή και Συγκριτική Διά...

Διεθνές forum: Η Ευρωπαϊκή και Συγκριτική Διάσταση της Νομικής Διδασκαλίας στην Ευρώπη.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 14 Μάιος, 1999 - 03:00 έως Κυριακή, 16 Μάιος, 1999 - 03:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ