Διεθνές συνέδριο: Η εκπαίδευση στα Βαλκάνια -...

Διεθνές συνέδριο: Η εκπαίδευση στα Βαλκάνια - Από το Διαφωτισμό στην ίδρυση εθνικών κρατών.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 19 Μάρτιος, 1999 - 02:00 έως Σάββατο, 20 Μάρτιος, 1999 - 02:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ