Διεθνές συνέδριο: Η εκπαίδευση στα Βαλκάνια - Από το Διαφωτισμό στην ίδρυση εθνικών κρατών.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 19 Μάρτιος, 1999 - 02:00 έως Σάββατο, 20 Μάρτιος, 1999 - 02:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00