Διεθνές συνέδριο: Υφιστάμενα Kτίρια: Εξοικονό...

Διεθνές συνέδριο: Υφιστάμενα Kτίρια: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Περιβάλλον.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 12 Μάρτιος, 1999 - 02:00
Χώρος: 
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ