Διεθνές συνέδριο: Υφιστάμενα Kτίρια: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Περιβάλλον.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 12 Μάρτιος, 1999 - 02:00

Χώρος: 

Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00