Συνέδριο για την προσβασιμότητα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μειονεκτουσών ή υποαντιπροσωπευόμενων ομάδων

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 30 Αύγουστος, 2006 - 03:00 έως Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος, 2006 - 03:00

Χώρος: 

Θεσσαλονίκη
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00