Ημερίδα με θέμα: «Η ευρωπαϊκή προοπτική της ε...

Ημερίδα με θέμα: «Η ευρωπαϊκή προοπτική της ελληνικής εκπαίδευσης»

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 1 Απρίλιος, 2006 - 03:00
Χώρος: 
Βέροια
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ