Πολιτισμός των ΜΜΕ & Πολιτισμός στα ΜΜΕ...

Πολιτισμός των ΜΜΕ & Πολιτισμός στα ΜΜΕ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 3 Νοέμβριος, 2006 - 02:00 έως Κυριακή, 5 Νοέμβριος, 2006 - 02:00
Χώρος: 
Νέα πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ