Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης για την πλήρωση (εξέλιξη) μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης” του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μετάβαση στο περιεχόμενο