3ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Ιατρική της Αθλ...

3ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Ιατρική της Αθλησης στον 21ο Αιώνα"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310992184
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος, 2005 - 02:00 έως Σάββατο, 10 Δεκέμβριος, 2005 - 02:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ και Αίθουσα Τελετών "Αλ.Παπαναστασίου"2310992184
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ