Μουσική εκδήλωση με θέμα "20 χρόνια βόλτα στη...

Μουσική εκδήλωση με θέμα "20 χρόνια βόλτα στη μουσική"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310481753
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Κυριακή, 16 Απρίλιος, 2006 - 03:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ