Τιμητική εκδήλωση στη Μνήμη του εκλιπόντος Πρ...

Τιμητική εκδήλωση στη Μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου καθηγητή Νικολάου Οικονόμου. Δείτε την σχετική πρόσκληση

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 483 000
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 3 Απρίλιος, 2006 - 03:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας»
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ