Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του τμ. Φιλολογίας του κ. Deither Roderich Reinsch.

Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του τμ. Φιλολογίας του κ. Deither Roderich Reinsch.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 997041
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 24 Μάιος, 2006 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών "Αλέξανδρος Παπαναστασίου"
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ