2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τυποποίησης, Προτύπων και Ποιότητας.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τυποποίησης, Προτύπων και Ποιότητας.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310995421
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 26 Μάιος, 2006 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών "Παναγής Παναγιωτόπουλος"
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ