Συνέδριο με θέμα : "Ευρωπαϊκό Ποινικό και Δικονομικό Δίκαιο".

Συνέδριο με θέμα : "Ευρωπαϊκό Ποινικό και Δικονομικό Δίκαιο".

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310996497
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 26 Μάιος, 2006 - 03:00 έως Σάββατο, 27 Μάιος, 2006 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών "Αλέξανδρος Παπαναστασίου"
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ