Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του τμήματος Νομικής του καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris II Pantheon-Assas κ. Yves Gaudemet.

Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του τμήματος Νομικής του καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris II Pantheon-Assas κ. Yves Gaudemet.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 995263
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 30 Μάιος, 2006 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών "Αλέξανδρος Παπαναστασίου"
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ