Εκδήλωση για την προαγωγή του Χριστιανικού ήθους των νέων.

Εκδήλωση για την προαγωγή του Χριστιανικού ήθους των νέων.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
6972829236
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος, 2006 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ