Εκδήλωση του συλλόγου.

Εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέκνων "Οι Αγιοι Πάντες".

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310555428
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος, 2006 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ