ΧVIII Συμπόσιο Τεχνικής Μετρήσεων στις Στροβιλομηχανές

ΧVIII Συμπόσιο Τεχνικής Μετρήσεων στις Στροβιλομηχανές

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310994166
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος, 2006 - 03:00 έως Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος, 2006 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής "Αλ.Παπαναστασίου"
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ