Ημερίδα για τo πρόγραμμα Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει για το πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες" (Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία") του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ. Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2007, στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας).

Στην ημερίδα, ο Δρ Δ. Κορπάκης από τη Γενική Διεύθυνση "Έρευνα" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας και την τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες". Θα παρουσιαστούν επιπλέον οι κανόνες συμμετοχής και τα μέσα υλοποίησης.

Το πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές Επιστήμες", με προϋπολογισμό 623 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας κοινής γνώσης των πολύπλοκων και αλληλένδετων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Καλύπτονται δράσεις, όπως: Οικονομική μεγέθυνση, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα σε μια κοινωνία της γνώσης, Συνδυασμός οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων με μια ευρωπαϊκή προοπτική, Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι συνέπειές τους, Η Ευρώπη στον κόσμο, Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνικοοικονομικοί και επιστημονικοί δείκτες, ?ραστηριότητες προοπτικής διερεύνησης.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 30 Νοέμβριος, 2007 - 02:00
Χώρος: 
Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ