Κτίριο, Ενέργεια, Περιβάλλον "Σχεδιάζοντας το αύριο"

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας του έργου "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προιόντων Πετροβάμβακα για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων και Νεόδμητων Κτιρίων" που διεξάγεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνίστηκότητας(ΕΠΑΝ)και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας(ΓΓΕΤ). Η ημερίδα αναφέρεται: στις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές θερμομονωτικών υλικών με έμφαση στον πετροβάμβακα, στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές των θερμομονωτικών υλικών και στις τεχνικές λύσεις θερμομόνωσης που είναι διαθέσιμες για νεόδμητες και υφιστάμενες κατασκευές.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
6973388242 και
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος, 2007 - 02:00
Χώρος: 
Ξενοδοχείο Les Lazaristes
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ