Εκδήλωση για την παρουσίαση του Προγράμματος 'ΑΝΘΡΩΠΟΙ', 7ο Π.Π.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως Εθνικό Σημείο Επαφής στη Βόρεια Ελλάδα για το Πρόγραμμα ‘ΑΝΘΡΩΠΟΙ’, διοργανώνει με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση στη Βόρεια Ελλάδα του Ειδικού Προγράμματος ‘ΑΝΘΡΩΠΟΙ’ του 7ου Π.Π. της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2007, ώρα 9:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας για το εν λόγω πρόγραμμα.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310-498.203
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 2 Μάρτιος, 2007 - 02:00
Χώρος: 
Συνεδριακό Κέντρο, ΕΚΕΤΑ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ