Κ' Συμπόσιο για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία & Θράκη

Κ' Συμπόσιο για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία & Θράκη

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 997215
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 1 Μάρτιος, 2007 - 02:00 έως Σάββατο, 3 Μάρτιος, 2007 - 02:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ