16ο Ετήσιο Σεμινάριο της Κλινικής

16ο Ετήσιο Σεμινάριο της Κλινικής

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 3 Μάρτιος, 2007 - 02:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ