Διοργάνωση 1ης έκθεσης γαλλικών ΑΕΙ στο Α.Π.Θ. 'au tout France 07'

Διοργάνωση 1ης έκθεσης γαλλικών ΑΕΙ στο Α.Π.Θ. 'au tout France 07'

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 999396
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 20 Μάρτιος, 2007 - 02:00
Χώρος: 
Ισόγειο Χώρο (Φουαγιέ) Κτίριου Διοίκησης ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ